Tarieven

Consult.
Kosten: eerste uur 85 euro*, daarna 60 per/uur.

Telefonisch consult.
Kosten: 42.50 euro/half uur**.

Pakket.
Het is ook mogelijk om een pakket te nemen. Meer informatie hierover kan je vinden onder “Open-up” .

Via de gemeente Nijmegen is er mogelijk gebruik te maken van de meedoenregeling. Indien u hiervoor in aanmerking komt kunt u op de website van de gemeente meer informatie vinden over een mogelijke vergoeding.

Op al mijn behandelingen is de overeenkomst van toepassing.

Mijn behandeling kan voor vergoeding in aanmerking komen, dit verschilt per zorgverzekering.

*Laat me altijd weten als de financiële investering je in de weg zou staan om voor mijn begeleiding te kiezen. Ik kijk graag met je mee hoe we e.e.a. passend kunnen oplossen.

* *Dierentolkgesprekken zijn niet vrijgesteld van BTW. En komen uiteraard ook niet in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekeraar.

Ik ben als therapeut aangesloten bij CAT: hierdoor wordt ik vergoed door veel zorgverzekeraars. Jaarlijks veranderen de vergoedingen, maar op deze website vindt u de recente informatie.

Mijn behandeling valt onder: prestatiecode:
Overige Natuurgeneeskunde” code 24005. Hiervoor voldoet mijn   behandelvorm aan de natuurgeneeskundige kenmerken zoals benoemd in het CAT-natuurgeneeskundig profiel.
Lichaamsgerichte psychotherapie”  code 24513
dit  begrip wordt toegepast op  behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz-geschillencommissie.

Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: GAT.  Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode

* Alleen individuele en curatieve (genezend en kan verwijzen naar alle activiteiten die als het ware een genezende werking hebben) therapie wordt vergoed en erkent door de beroepsorganisatie en kunnen gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering.

**Deelname aan de Poositieve reis komt vanwege het groepskarakter niet voor vergoeding in aanmerking.

Wil je snel een afspraak?